Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Aktualności:

INFORMACJA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
31 05 2019

W związku z przesłaną prośbą Minister Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu zwraca się z prośbą o:


1) przeprowadzenie rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;

2) zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej   i wychowawczej;

3) przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;

4) wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły  tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Szkoły i placówki mają możliwość skorzystania z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia  i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi    on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych  z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do końca maja 2019 r.

 Dyrektor PS w Drzeczkowie informuje, iż podjęto następujące działania związane z prośbą Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Ad. 1.  przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej z zalecanej tematyki. 
Ad. 2. W związku z powyższym prosimy Rodziców naszych dzieci o zapoznanie się                            z procedurami zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie w zakładce Dokumenty. Ad. 3. Dzieci dodatkowo uczestniczą w cyklu zajęć z wychowawcą nt. procedur bezpieczeństwa (dokumentacja w dziennikach zajęć). Ad. 4.  Bardzo prosimy Rodziców o dalszą dobrą współpracę z przedszkolem i informowanie nas o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu naszych dzieci – SKRZYNKA .

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego